Hakkımızda

Hakkımızda

Afyonkarahisar Dazkırı Organize Sanayi Bölgesi 24.01.1975 tarih ve 7/9359 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile resmen kurulmuştur. Bölgemiz 4562 sayılı “Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu”na tabidir.

Dazkırı O.S.B.’nin kuruluş çalışmaları 2006 yılında başlatılmıştır. Kuruluş protokolüne göre Afyonkarahisar İl Özel İdaresi % 60, Dazkırı Belediyesi % 40 katılım payına sahiptir. 16/05/2006 tarihinde Kuruluş Protokolü Bakanlıkça onaylanmış, İhtisas OSB olarak tescili yapılmıştır.

Dazkırı Dokuma ve Konfeksiyon Organize Sanayi Bölgesi Afyonkarahisar ili Dazkırı ilçesi Esentepe mahallesi Demirüstü ve Kepez mevkisinde yer almakta olup 169 hektar büyüklüğünde ihtisas Organize Sanayi Bölgesidir. OSB Dazkırı ilçe merkezinin kuzeydoğusunda Dazkırı –Akarca köyü yolunun bitişiğinde ve doğusunda yer almaktadır. OSB’nin bağlı olduğu yerleşme olan Dazkırı ilçesi kuzeydoğusunda Evciler güneydoğusunda Başmakçı güneyinde Acıgöl kuzey ve batısında Denizli ile çevrilidir.

Dazkırı Dokuma ve Konfeksiyon Organize Sanayi Bölgesi alanı Dazkırı Belediyesi imar planı sınırlarına bitişik durumda bulunmaktadır. Dazkırı Belediyesi imar planı sınırları içersinde Vehbi Koç Sanayi Sitesi OSB alanına bitişik güneyinde bulunmaktadır.

Dazkırı ilçesi Denizli-Afyonkarahisar karayolu üzerinde bulunmaktadır.Coğrafi konum itibariyle Ege bölgesini İç Anadolu bölgesine ve göller bölgesine bağlayan bir konumda bulunmakta olup önemli bir nakliye güzergahı üzerinde bulunmaktadır. OSB alanının ise bu yola uzaklığı 2 km’dir.

OSB içersinde dokuma, konfeksiyon, baskı, nakış prosesleri yapılacaktır.Bu nedenle Çevre Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğünün 22/02/1998 tarihli 473-1258; 12/05/2005 tarihli ve 51323 sayılı yazısında bu proseslerin ÇED Yönetmeliğinin Çevresel Etki Değerlendirilmesi Uygulanacak Projeler ve Seçme Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler listesinde yer almaması nedeniyle ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında değerlendirildiği bildirilmiştir.

OSB Alanının Genel Özellikleri

• Kepez Mevkindedir.
• İlçe Merkezine 2 km uzaklıktadır.
• Dazkırı – Ankara yolunda bağlantılı Dazkırı – Akarca köy yoluna cephelidir.
• Afyonkarahisar – Dazkırı devlet yoluna 2 km mesafede kuzeyinde kalmaktadır.
• 154 kv Bozkurt Keçiborlu Enerji nakil hattı arazinin içinden geçmektedir.
• Acıgöl’ün 9.5 km kuzeyinde kalmaktadır.
• Büyüklüğü 138.95 ha olup kısmen mera kısmen de hazineye aitken OSB mülkiyetine geçmiştir.
• Sit alanı içerisinde kalmamaktadır.
• Arazi 1/25000 ölçekli Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ait toprak sınıfı haritasına göre 4. Sınıftır.
• Alanın içinde kil kepez tepeleri mevcuttur.
• Zemin yapılaşmaya müsaittir.